Character Stats :

o Attack power: Zvyšuje poškození, které dělají Vaše zbraně.
o Critical strike rating: Zvyšuje šanci na krirický zásah.
o Hit rating: Zvyšuje šanci na zasažení Vašeho cíle.
o Armor penetration: Snižuje Armor Vašeho cíle, přesněji, dovoluje Vám ignorovat určité množství jeho armoru.
o Mana regeneration: Zvyšuje regeneraci many.
o Spell hit: Zvyšuje šanci na zasažení Vašeho cíle.
o Spell penetration: Snižuje pro Vás resistence Vašeho cíle.
o Spell power: Zvyšuje zranění způsobené kouzly a healing.
o Hit rating: Zvyšuje šanci na zasažení Vašeho cíle.
o Haste rating: Zvyšuje rychlost Vašich útoků, přesněji, snižuje dobu, za kterou můžete provézt další útok.
o Expertise: Snižuje šanci Vašeho cíle, že se vyhne (dodge) Vašemu útkou, nebo, že Vám jej vykryje (parry).
o Armor: Snižuje velikost physical zranění, které dostanete.
o Dodge: Zvyšuje šanci na vyhnutí se meele útoku.
o Defense: Každý bod defense ratingu zvyšuje Vaši hodnotu dodge, parry a block. Navíc Vašemu nepříteli snižuje šanci na to, že Vás zasáhne a zároveň s tím i snižuje jeho šanci, že se mu oproti Vám povede kritický zásah.
o Intellect: Každý bod intellectu zvyšuje manu o 15, šanci na kritický zásah kouzly, a dále zvyšuje Vaši regeneraci many a healing.
o Spirit: Zvyšuje rychlost regenerace many a života.