OBECNÁ PRAVIDLA:

1.       Hráč dodržuje pravidla SERVERU i GUILDY.  Poruší-li hráč tato pravidla, je povinnen omluvit se veřejně všem poškozeným.

2.       Nejvyšší autoritou je GuM a jím zvolení Officíři, hráč vždy dbá jejich rozhodnutí.

3.       Hráč musí aktivně sledovat fórum.

4.       Hráč by měl být aktivní na VT i mimo raidy.

5.       Všichni jsou povinni chovat se slušně. (Platí jak na raidech, tak i v Guild chatu, Worldwidu apod.)

6.       GB mají na starosti Bankéři, Oficiri mají jen Kontrolní činnost

7.       Plánuje-li hráč být na určitou dobu neaktivní, dá předem vědět v k tomu určené sekci Omluvenky. Pravidla jsou tam.


RAID

1.       Na všechny raidy je poviností hráče chodit včas - 15 min před zahájením. Omluvit se RL při nepřítomnosti. Uložte si na RL alespoň jedno telefonní číslo, najdete je zde.

2.       Je nutné být na VT a mít povinné addony. Na předem plánované raidy se hráč přihlásí na Raidaru.
 

3.       Hráč se při nutném AFK musí omluvit - /w RL a po potvrzení může teprve jít. Za neohlášené AFK v raidu jsou přísné tresty dle uvážení RL.
 

4.       Trash - NEED = chci tu věc na main postavu a main specializaci.

5.       Trash - GREED = chci tu věc na main postavu, ale off specializaci.

6.       Trash - PASS = nechci to..

7.         Bidovani na ALT/MAIN Dle Uvazeni RL !!!

DKP hodnoty a pravidla jsou dostupná zde.

 

Neznalost pravidel neomlouvá :)